Ventilatiesystemen

Woningen en bedrijfsgebouwen worden steeds beter geïsoleerd en steeds luchtdichter gebouwd. Het is daarom van groot belang om aandacht te hebben voor een goede ventilatie van het gebouw, om daarmee voor een gezond en prettig binnenklimaat te zorgen.
Hierbij kunt u denken aan de keuze voor het type ventilatiesysteem, maar ook aan het leidingverloop, de luchtsnelheden, de positie en het aantal ventielen en de inpassing hiervan in het bouwkundig ontwerp. Door hier al in de ontwerpfase aandacht aan te besteden komen we samen met u graag tot een optimaal ontwerp, waarbij we u tevens zullen adviseren over de mogelijkheden van warmteterugwinning en de verschillende bedieningsmogelijkheden.

Terug naar Diensten